26.9.10

எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கும் இப்படி ஓர் அற்புதம்?


   ராஜராஜேச்சரத்தின் நெடிதுயர்ந்த ஸ்ரீ விமானத்தைப் பார்க்க நேரும்போதெல்லாம் என்னுள் இந்தக் கேள்வி எழும்: எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கும் இப்படி ஓர் அற்புதம்?
மேலும்...

Labels:

16.9.10

காலை உணவுத் திட்டம்!இந்தியாவின் பிரச்னைகளுக்கான தீர்வு எங்கே இருக்கிறது? சந்தேகமே இல்லாமல் அது பயன்படுத்திக்கொள்ளாமல் வீணாகும் வளங்களில்தான் இருக்கிறது.
மேலும்...

Labels: